Tìm người thân

MS16063 : Lê Công Hát tìm em Lê Công Lộc

Họ và tên: Lê Công Lộc

Tên cha: Lê Công Ca

Tên mẹ: Phát

Năm thất lạc: 1962

Ông Lê Công Hát đăng ký tìm em Lê Công Lộc, sinh tại Thái Lan. Thân sinh là hai cụ Lê Công Ca và Phát. Vợ tên Giá.

Trước năm 1946, bố ông Lê Công Hát là cụ Lê Công Ca cùng bạn là cụ Chung sang Thái Lan làm ăn rồi mất tin tức. Năm 2009, ông Hát gặp bà Vân, là con gái của cụ Chung, tìm về quê hương và cho biết cụ Ca sang Thái Lan rồi lập gia đình mới với cụ Phát. Cụ Phát sinh được con trai tên Lê Công Lộc và mấy người con gái không nhớ tên. Năm 1962, gia đình ông Lộc hồi hương về Việt Nam, sinh sống tại Nam Định. Sau đó, có tin gia đình ông Lộc đi kinh tế mới, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *