Tìm người thân

MS19860: Lê Bảo Tiến tìm cha Lê Mông

Họ và tên: Lê Mông

Năm sinh: 1941

Tên cha: Lê Nông

Tên mẹ: Nguyễn Thị Xì

Tên anh-chị-em: Linh, Thuận, Hòa và Thòa.

Năm thất lạc: 1968

Gia đình rất mong biết tin ông Lê Mông, sinh năm 1941, tại Quảng Trị. Thân sinh là hai cụ Lê Nông và Nguyễn Thị Xì. Các anh chị em là Linh, Thuận, Hòa và Thòa.

Ảnh ông Mông

Ông Lê Mông kết hôn với bà Nguyễn Thị Ong rồi sinh được 3 người con là Tân, Tiến và Thạnh. Năm 1968, ông Lê Mông bị bắt lính đóng quân tại La Vang, Quảng Trị. Trong một trận càn tại nhà thờ Gio Lý, ông bị thương ở phần bụng. Sau khi đưa về chợ Bồ Bản thì ông được máy bay Mỹ đưa đi chữa trị rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]