Tìm người thân

MS3040: Lê Anh Dũng tìm cha Byong Soo Yoon

Họ và tên: BYONG SOO YOON

Năm thất lạc: 1978

Ông Byong Soo Yoon

Ông Byong Soo Yoon

Trong ảnh là anh Lê Anh Dũng, sinh năm 1973, đăng ký tìm cha tên là Byong Soo Yoon.

Ông Byong Soo Yoon là kỹ sư xây dựng cho một nhà thầu của Mỹ đến Sài Gòn từ năm 1972. Trong thời gian làm việc ở đây, ông kết hôn với bà Lê Thị Yến rồi sinh được người con trai đặt tên là Lê Anh Dũng. Năm 1975, ông rời Việt Nam nhưng vẫn liên lạc với vợ con qua thư. Lá thư cuối cùng ông gửi về cho bà Yến và con trai là từ Iran. Đến cuối năm 1978 thì không có tin tức gì nữa.

Anh Lê Anh Dũng lúc 2 tuổi

Anh Lê Anh Dũng lúc 2 tuổi

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *