Tìm người thân

MS15123: Lê Anh Dũng tìm bố Nguyễn Xuân Dung

Họ và tên: Nguyễn Xuân Dung

Tên mẹ: Lưu Thị Loan

Năm thất lạc: Khoảng năm 1976 - 1977

Anh Lê Anh Dũng đăng ký tìm bố Nguyễn Xuân Dung, sinh năm 1937, quê Vĩnh Phúc. Mẹ là cụ Lưu Thị Loan. Vợ là bà Lê Thị Oanh.

Khoảng năm 1966, ông Nguyễn Xuân Dung công tác tại Thái Nguyên. Trong thời gian này, ông Dung lập gia đình với bà Lê Thị Oanh, quê Thái Nguyên và sinh một con trai đặt tên là Lê Anh Dũng. Sau đó, ông Dung vào Nam công tác. Khoảng năm 1976 – 1977, ông Dung ra thăm hai mẹ con bà Oanh, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]