Tìm người thân

MS9720: Lăng Văn Lợi tìm cha Lăng Văn Choi

Họ và tên: Lăng Văn Choi

Tên cha: Lăng Việt Hiên (hoặc Hiến, hoặc Hiền)

Tên mẹ: Trần Thị Khiêm

Ông Lăng Văn Lợi đăng ký tìm thông tin về cha là cụ Lăng Văn Choi, sinh năm 1931, tại Lạng Sơn.

Theo thông tin trong Giấy khai giá thú, cụ Choi là lính ngự lâm quân thuộc Tiểu đoàn 2. Cụ là con trai của cụ ông Lăng Viết Hiên (hoặc Hiến, hoặc Hiền) và cụ bà Trần Thị Khiêm. Thời gian đi lính ở Đà Lạt, cụ Choi lấy vợ tên là Trần Thị Em rồi sinh được hai con trai tên là Lợi và Minh. Trước đó, cụ Em đã có 3 người con riêng. Một thời gian sau, cụ Choi theo đơn vị chuyển ra Phù Cát, Bình Định. Cụ Em đưa con ra thăm ông được một lần.

Không rõ năm nào, cụ Choi và 3 người con riêng của cụ Em xảy ra xích mích nên ông bỏ xuống Cần Thơ sinh sống rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]