Tìm người thân

MS16723: Lâm Văn Tác tìm chú Lâm Lý Bảo

Họ và tên: Tráng Phổ Sáng, Lâm Lý Bảo

Tên cha: Lâm Lý Giang

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tứ

Tên anh-chị-em: Lâm A Mùi

Năm thất lạc: 1975

Ông Tráng Phổ Sáng

Anh Lâm Văn Tác đăng ký tìm bác Tráng Phổ Sáng và chú Lâm Lý Bảo, là người gốc Hoa. Thân sinh là hai cụ Lâm Lý Giang và Nguyễn Thị Tứ. Anh trai là Lâm A Mùi.

Trước năm 1968, gia đình ông Lâm Lý Bảo và Lâm A Mùi, người gốc Hoa, sinh sống tại Quảng Ninh. Năm 1968, ông Mùi nhâp ngũ rồi đi B. Sau đó, ông Mùi lập gia đình rồi sinh sống tại Nghệ An. Tháng 11/1975, ông Mùi về quê, gặp ông Lâm Lý Bảo. Lúc đó ông Bảo làm việc trên tàu vận tải tại cảng Hòn Gai, hoặc Bãi Cháy. Sau đó, ông Bảo có gặp ông Mùi tại Nghệ An khi theo tàu đi đổ than. Sau này, ông Mùi tìm về Quảng Ninh nhưng không có thông tin ông Bảo, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *