Tìm người thân

MS9215: Lâm Trợ Hiền tìm con gái Lâm Ngọc Thanh

Họ và tên: Lâm Ngọc Thanh

Năm sinh: 1986

Quê quán: Bình Dương

Tên cha: Lâm Trợ Hiền

Tên mẹ: Bao Thị Liên

Năm thất lạc: 1994

Vợ chồng ông Lâm Trợ Hiền và bà Bao Thị Liên đăng ký tìm con gái là Lâm Ngọc Thanh, sinh năm 1986, tại Bình Dương.

Chị Lâm Ngọc Thanh

Chị Lâm Ngọc Thanh

Năm 1994, bà Liên mặc bệnh phong, được đưa vào điều trị ở Bệnh viện phong Bến Sắn tại Tân Uyên. Cuộc sống khó khăn, nghe người khác giới thiệu, ông Hiền đã dẫn con gái gửi vào Nhà dòng Tú Xương, Tp.HCM. Khi đó người làm hồ sơ tiếp nhận em Thanh là sơ Maria Nguyễn Thị Nguyệt. Một thời gian sau, ông Hiền vào thăm thì được biết con gái đã được một gia đình người Pháp nhận nuôi và bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *