Tìm người thân

MS15359: Lâm Thị Ngọc Yến tìm con Đỗ Hữu Hùng

Họ và tên: Đỗ Hữu Hùng

Tên cha: Đỗ Hữu Thuần

Tên mẹ: Lâm Thị Ngọc Yến

Năm thất lạc: 2013

Anh Đỗ Hữu Hùng

Bà Lâm Thị Ngọc Yến đăng ký tìm con Đỗ Hữu Hùng, sinh năm 1998, quê Đồng Tháp. Bố mẹ là ông bà Đỗ Hữu Thuần và Lâm Thị Ngọc Yến.

Năm 2013, anh Đỗ Hữu Hùng phát bệnh tâm thần nhẹ. Tháng 5/2013, anh Hùng bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]