Tìm người thân

MS16789: Lâm Thị Ngọc Trang tìm cô Lâm Thị Bảy

Họ và tên: Lâm Thị Bảy

Năm sinh: 1947

Quê quán: Bình Định

Tên cha: Lâm Mai

Tên mẹ: Trần Thị Khu

Tên anh-chị-em: Thị, Thanh và Túc, con trai Lâm Tèo

Năm thất lạc: 1972

Bà Lâm Thị Bảy

Chị Lâm Thị Ngọc Trang đăng ký tìm cô Lâm Thị Bảy, sinh năm 1947. Quê Bình Định. Thân sinh là hai cụ Lâm Mai và Trần Thị Khu. Con trai Lâm Tèo. Các chị em là Thị, Thanh và Túc.

Trước năm 1972, bà Lâm Thị Bảy sinh con trai lai Mỹ, đặt tên Lâm Tèo. Năm 1972, bà Bảy đưa anh Tèo ra Đà Nẵng sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *