Tìm người thân

MS22554: Lâm Soải Phương tìm chị Lâm Chữ Phương

Họ và tên: Lâm Chữ Phương

Tên cha: Lâm Nguyên

Tên mẹ: Ngô Ngọc Thanh

Tên anh-chị-em: Tuyết Phương, Kỳ Phương, Dung Phương, Ký Vỹ, Soải Phương, Yến Phương, Mẫu Phương, Cồn Phương và Hữu Phương

Năm thất lạc: 1978

Bà Lâm Soải Phương, tức Lâm Đại

Bà Lâm Soải Phương, tức Lâm Đại, đăng ký tìm chị Lâm Chữ Phương, sinh khoảng năm 1949-1950, quê Sài Gòn. Thân sinh là hai cụ Lâm Nguyên và Ngô Ngọc Thanh. Các chị em là Tuyết Phương, Kỳ Phương, Dung Phương, Ký Vỹ, Soải Phương, Yến Phương, Mẫu Phương, Cồn Phương và Hữu Phương.

Bà Lâm Chữ Phương là giáo viên dạy tiếng Hoa. Năm 1978, bà tự trách vì mình mà gia đình gặp khó khăn nên bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *