Tìm người thân

MS15806: Lâm Ngọc Thu tìm cô Tô Chí Vi (Chữ Bỉ)

Họ và tên: Tô Chí Vi, tức Chữ Bỉ

Tên cha: Lâm Vang

Tên anh-chị-em: Lâm Lợi, Lâm Mỉn, Lâm Đức, Tú Anh, Chữ Dành, Thúy Quế

Năm thất lạc: 1975

Chị Lâm Ngọc Thu

Chị Lâm Ngọc Thu đăng ký tìm cô Tô Chí Vi, tức Chữ Bỉ, quê Trung Quốc. Bố là cụ Lâm Vang. Anh chị em là Lâm Lợi, Lâm Mỉn, Lâm Đức, Tú Anh, Chữ Dành và Thúy Quế.

Trước năm 1975, gia đình bà Tô Chí Vi, tức Chữ Bỉ sang Việt Nam sinh sống tại Sài Gòn. Năm 1975, gia đình bà Vi sang Mỹ, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *