Tìm người thân

MS6645: Lâm Hữu Dương tìm chị Lâm Thị Màu

Họ và tên: Lâm Thị Màu

Năm sinh: 1942-1943

Tên cha: Lâm Hữu Khanh

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mâu

Tên anh-chị-em: Lâm Hữu Dương

Năm thất lạc: 1945

Ông Lâm Hữu Dương đăng ký tìm thông tin chị gái là bà Lâm Thị Màu, thất lạc khi được cho làm con nuôi vào năm đói 1945.

Cha mẹ là hai cụ Lâm Hữu Khanh và Nguyễn Thị Mâu. Bà Màu sinh khoảng năm 1942-1943 tại Thanh Hóa. Năm 1945, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình đã cho bà Màu làm con nuôi rồi bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *