Tìm người thân

MS15920: Lại Xuân Trường tìm đồng đội Phạm Quang Xu

Họ và tên: Phạm Quang Xu, hoặc Trần Quang Xu

Năm thất lạc: 1970

Ông Lại Xuân Trường

Ông Lại Xuân Trường đăng ký tìm đồng đội Phạm Quang Xu, hoặc Trần Quang Xu, quê Nam Định. Vợ là bà Dung.

Năm 1970, ông Lại Xuân Trường là bộ đội, tập trung huấn luyện tại Nho Quan, Ninh Bình. Thời gian này, ông Phạm Quang Xu, hoặc Trần Quang Xu, là tiểu đội trưởng, thuộc tư 320B. Vợ ông Xu là bà Dung, làm công nhân tại nhà máy dệt Nam Định. Tháng 10/1970, ông Trường cùng một số đồng đội chuyển vào Quảng Bình, rồi mất tin tức ông Xu đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *