Tìm người thân

MS16728: Lại Văn Thu tìm mẹ tên Tân hoặc Tâm

Họ và tên: Lại Văn Thu tìm mẹ

Năm thất lạc: 1975

Anh Lại Văn Thu cùng con trai

Anh Lại Văn Thu đăng ký tìm mẹ tên Tân hoặc Tâm.

Theo thông tin từ mẹ nuôi đầu tiên là bà Ba Lớn kể lại. Cuối năm 1975, mẹ anh Lại Văn Thu là bà Tân, hoặc Tâm, mang anh đến cho bà Ba Lớn, ở huyện Chương Mỹ nhận làm con nuôi. Sau đó, người mẹ hay ghé thăm con. Sau đó, bà Ba Lớn mang anh Thu cho ông Lại Văn Hưởng làm con nuôi. Sau khi biết tin, người mẹ cũng có ghé qua nhà ông Hưởng thăm con trai. Lúc đó, người mẹ cho biết mình đang sống ở Hà Nội, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *