Tìm người thân

MS5534: Lại Thị Phú tìm con Dương Thị Nhẫn

Họ và tên: Dương Thị Nhẫn

Năm sinh: 1986

Tên cha: Dương Đức Thắng

Tên mẹ: Lại Thị Phú

Tên anh-chị-em: Dương Văn Dũng, Dương Văn Dĩnh

Năm thất lạc: 2003

Chị Nhẫn khi qua Mỹ

Chị Nhẫn khi qua Mỹ

Bà Lại Thị Phú đăng ký con gái tên Dương Thị Nhẫn, mất tin tức từ năm 2003. Chị Nhẫn sinh năm 1986 tại Bắc Giang, cha tên là Thắng, mẹ là bà Phú. Trên chị là hai anh Dĩnh và Dũng.

Hoàn cảnh khó khăn, mẹ đi làm ăn xa nên gửi chị Nhẫn cho bà ngoại trông giúp. Một thời gian sau, chị được ngoại gửi vào Cô nhi viện Bắc Ninh. Năm 1995, chị Nhẫn được vợ chồng ông Schweitzer Robert và bà Christine Robert nhận làm con nuôi rồi đưa sang Mỹ sinh sống.

Năm 2003, gia đình tại Bắc Giang nhận được thư do cha mẹ nuôi của chị Nhẫn gửi về. Tuy nhiên, khi gia đình gửi thư lại thì không thấy hồi âm rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]