Tìm người thân

MS15467: Lại Minh Mẫn tìm con Lại Minh Cương

Họ và tên: Lại Minh Cương

Tên cha: Lại Minh Mẫn

Tên mẹ: Từ Thị Út

Năm thất lạc: 2013

Anh Lại Minh Cương

Ông Lại Minh Mẫn đăng ký tìm con Lại Minh Cương, sinh năm 1985, quê Bình Dương. Bố mẹ là ông bà Lại Minh Mẫn và Từ Thị Út.

Anh Lại Minh Cương bị bệnh tâm thần nhẹ. Tháng 9/2013, anh Cương bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]