Tìm người thân

MS2002: La Thị Kệ tìm các con

Họ và tên: Hoàng Thị Riêu

Năm sinh: 1990

Tên mẹ: La Thị Kệ

Năm thất lạc: 2009

Bà La Thị Kệ mong muốn tìm các con tên là Hoàng Thị Khún sinh năm 1988, Hoàng Thị Yến sinh năm 1989 và Hoàng Thị Riêu sinh năm 1990. Ba chị em đều sinh tại Lai Châu.

Năm 2008, gia đình không biết nguyên nhân vì sao em Khún và em gái Hoàng Thị Yến bỏ nhà đi biệt tích cho đến nay. Có thông tin là hai chị em đã bị lừa sang Trung Quốc nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Chị Hoàng Thị Khún và mẹ La Thị Kệ

Cuối năm 2009, bà La Thị Kệ không biết nguyên nhân vì sao em Riêu bỏ nhà đi và biệt tích cho đến nay. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có thông tin.

Chị Hoàng Thị Riêu (đứng giữa) và các chị gái

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]