Tìm người thân

MS22503: Lã Thị Hồng tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Lã Văn Quế

Năm thất lạc: 1954

Bà Lã Thị Hồng

Bà Lã Thị Hồng đăng ký tìm dòng họ bên nội.

Bố bà Lã Thị Hồng là cụ Lã Văn Quế. Năm 1954, gia đình cụ Quế di cư vào Nam sinh sống tại Đồng Nai. Trước năm 1975, cụ Quế nhận được 2 lá thư từ gia đình, rồi mất liên lạc cho đến nay. Nay bà Hồng mong muốn tìm được họ hàng bên nội.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]