Tìm người thân

MS18303: Lã Thị Chiu tìm em Lã Mạnh Cường

Họ và tên: Lã Mạnh Cường

Năm sinh: 1954

Bà Lã Thị Chiu sinh khoảng năm 1938, quê  Thái Thụy, Thái Bình mong tìm em Đỗ Mạnh Cường. Thất lạc từ năm 1954.

Cụ Lã Văn Vân và vợ cả sinh được 3 người con là Chiu, Tuấn, Vũ. Sau đó, cụ có vợ kế là Đỗ Thị Mỹ Hảo rồi sinh được người con trai đặt tên là Đỗ Mạnh Cường. Năm 1954 cụ Hảo đưa con trai di cư từ Hải Phòng vào Nam sinh sống rồi bặt tin.

Cùng đi với cụ Vân có bố đẻ Đỗ Văn An và em tên Hán. Khi đó ông Cường mới được 3 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *