Tìm người thân

MS2677: Kurt und Monika Jülich tìm bạn học cũ Nguyễn Sơn Thanh Long

Họ và tên: Nguyễn Sơn Thanh Long

Năm thất lạc: Khoảng 1975

Bà Kurt und Monika Jülich

Bà Kurt und Monika Jülich

Bà Kurt und Monika Jülich mong tìm bạn học cũ là ông Nguyễn Sơn Thanh Long. Sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, ông Long đi bộ đội, nguyên là Đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khoảng năm 1973, ông Long sang Đức theo học tại Trường Đại học Xây dựng Leipzig – Khoa Thiết kế Xây dựng. Khi đó ông Long đã lập gia đình và có hai người con ở quê.

Đến cuối năm 1975, thì không có tin tức gì về ông Long, không biết ông đã về nước hay chuyển đi đâu thì bà Kurt und Monika Jülich cũng không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *