Tìm người thân

MS13678: Kouch You Heng tìm gia đình

Năm thất lạc: 1973

Kouch You Heng

Ông Kouch You Heng, sinh năm 1954 đăng ký tìm gia đình tại Campuchia.

Ông nhớ cha mẹ mình là 2 cụ Kouch Sen Mong và Khaing Gnathuing. Các anh chị em là Kouch You Shoing, Kouch You Laing, Kouch You Huing, Kouch You Muing, Kouch You Hoing, Kouch You King, Kouch You Thiang và Kouch You Mui. Cả gia đình ông Heng sinh sống ở sau rạp hát Angkor, Phnôm Pênh.

Năm 1973, ông Heng sang Pháp. Năm 1979 ông quay về tìm gia đình thì nghe nói gia đình ông đã chuyển về Việt Nam sinh sống và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *