Tìm người thân

MS2269: Kim Thị Viết tìm cậu Cao Văn Toàn

Họ và tên: Cao Văn Toàn

Năm sinh: 1930

Tên cha: Cao Văn Hai

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thắm

Tên anh-chị-em: Cao Thị Tỵ (Nguyễn Thị Noi)

Năm thất lạc: 1956

Trong ảnh là bà Kim Thị Viết đăng ký tìm cậu ruột tên là Cao Văn Toàn và con cháu của cụ. Cụ Toàn còn có chị gái tên là Cao Thị Tỵ. Cha cụ là thầy giáo dạy chữ Nho ở làng Gối, còn mẹ thì ở nhà chăm sóc cho hai con. Năm 1946, sau khi mẹ mất, cụ Toàn bỏ nhà đi và biệt tích cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *