Tìm người thân

MS16818: Kim Thị Thu Trâm tìm chị Kim Thị Mộng Yến

Họ và tên: Kim Thị Mộng Yến

Năm sinh: 1964

Tên mẹ: Kim Thị Thoa

Năm thất lạc: 1965

Chị Kim Thị Thu Trâm đăng ký tìm chị Kim Thị Mộng Yến, tức Kai hoặc La, sinh năm 1964 tại Sài Gòn. Mẹ là bà Kim Thị Thoa.

Thánng 12/1964, bà Kim Thị Thoa sinh con gái, đặt tên là Kim Thị Mộng Yến. Sau khi sinh được 3 ngày, vì gia đình khó khăn, bà Thoa nhờ bà Phúc ở chung nhà bồng chị Yến cho vợ chồng ông Hồng, bà Minh, là thợ đánh trống trong nhà hàng Đồng Khánh, trên đường Trần Hưng Đạo nhận làm con nuôi. Sau đó, chị Yến được ông Hồng đặt lại tên là Kai hay La. Năm 1965, vợ chồng ông Hồng đưa chị Yến qua Bàn Cờ thăm bà Phúc. Sau năm 1975, bà Thoa đến nhà hàng Đồng Khánh hỏi thăm nhưng không có thông tin về ông Hồng. Bà Thoa mất sớm nên gia đình không có thông tin để đi tìm chị Yến.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *