Tìm người thân

MS1419: Kim Thị Thi tìm con Thạch Chane-Serrey

Họ và tên: Thạch Chane-Serrey

Năm sinh: 1956

Tên cha: Thạch Luône

Tên mẹ: Kim Thị Thi

Tên anh-chị-em: Thạch Thị Sâm An, Kim Thị Hương, Thạch Sóc, Kim Thị Sary,( Thạch Sao, và Thạch Thia)

Năm thất lạc: 1975

Bà Kim Thị Thi mong muốn tìm con trai tên là Thạch Chane-Serrey, sinh năm 1956 tại Trà Vinh. Cha là ông Thạch Luône. Anh Serrey còn có chị gái và các em là Sâm An, Hương, Sóc và Sary.

Năm 1969, anh Serrey theo bà ngoại sang Phnôm-Pênh thăm người quen. Bà ngoại đã gửi anh lại chùa Lang-Ca để tu hành và học chữ rồi quay về Việt Nam. Sau đó, gia đình vẫn thường xuyên liên lạc và sang chùa thăm anh.

Năm 1975, chiến tranh liên miên, gia đình bị mất liên lạc với anh Thạch Chane-Serrey. Mấy năm sau, gia đình có quay lại chùa Lang-Ca tìm anh nhưng không gặp.

Ảnh anh Thạch Chane-Serrey đứng ở góc trái chụp cùng gia đình trước khi đi tu

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *