Tìm người thân

MS13539: Kim Sơn Hào tìm hai chú Kim Lương và Kim Phượng

Họ và tên: Tìm hai chú Kim Lương và Kim Phượng

Năm thất lạc: 1960

Anh Kim Sơn Hào đăng ký tìm hai chú Kim Lương, sinh khoảng năm 1940 và Kim Phượng, sinh khoảng năm 1942.

Cụ Kim Đình Trương, có vợ và 1 người con là Kim Đình Sương, sinh sống ở Hải Dương. Năm 1925, cụ vào Nam làm đồn điền cao su, đổi tên là Kim Vân Đằng, lấy thêm 1 người vợ, sinh được 5 người con. Không rõ năm nào, cụ Trương cùng vợ và 3 người con mất do chiến tranh, còn lại hai ông Kim Lương và Kim Phượng.

Năm 1960, gia đình nhận được thư của hai con cụ Trương gửi về Hải Dương. Khi đó ông Lương đã 20 tuổi, có vợ và 1 người con. Còn ông Phượng 18 tuổi. anh em ông Lương đều tham gia cách mạng và sinh sống ở quận Bến Cát, Thủ Dầu Một.

Sau này, gia đình gửi thư và tìm đến về địa chỉ trong thư nhưng không có tin tức của hai ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]