Tìm người thân

MS7167: Kim Huôi tìm em trai Kim Văn Huê

Họ và tên: Kim Văn Huê

Năm sinh: 1959

Tên cha: Kim Vinh

Tên mẹ: Lê Ngọc Ảnh

Năm thất lạc: 1980

Trong ảnh là bà Kim Huôi, thường gọi là Lê Kim tha thiết mong tin em trai là Kim Văn Huê, sinh năm 1959. Cha mẹ là hai cụ Kim Vinh và Lê Ngọc Ảnh.

Bà Kim Huôi lúc trẻ và hiện nay

 

Ông Kim Văn Huê sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em tại Sài Gòn. Năm 1977, ông Huê nhập ngũ đóng quân tại cửa khẩu Xa Mát, Tây Ninh. Sau đó được điều về Long Khánh, Đồng Nai vào năm 1979.

Trong thời gian này ông Huê theo 1 số bạn bè vượt biên sang Thái Lan. Năm 1980, gia đình nhận được thư ông gửi về báo đang ở trại tị nạn Thái Lan rồi bặt tin từ ngày đó.

MS7167

Hình ông Kim Văn Huê

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *