Tìm người thân

MS14587 : Kim Hoa tìm chồng con

Họ và tên: Mạ Pon Xuân, Mạ Lạc Khéng, Mạ Lạc Trọc và Mạ Lạc Lẽng

Năm thất lạc: 1975

Bà Kim Hoa đăng ký tìm chồng Mạ Pon Xuân, tức Tấn, sinh năm 1949 cùng ba con là Mạ Lạc Khéng, Mạ Lạc Trọc và Mạ Lạc Lẽng.

Bà Kim Hoa cùng chồng Mạ Pon Xuân, tức Tấn

Bà Kim Hoa theo gia đình sang Campuchia lập nghiệp từ nhỏ. Tại đây, bà Hoa lập gia đình với ông Mạ Pon Xuân, tức Tấn, là người Campuchia gốc Hoa và sinh được 3 con là  Mạ Lạc Khéng sinh năm 1969, Mạ Lạc Trọc sinh năm 1971, Mạ Lạc Lẽng sinh năm 1972. Vợ chồng bà Hoa buôn bán vải tại Phnom Pênh, Campuchia. Tháng 3/1975, Pol Pot tràn vào Phnom Pênh nên cả gia đình di tản tránh chiến sự. Từ đó, bà Hoa thất lạc chồng con, rồi theo đoàn người về Việt Nam. Sau khi tình hình ổn định, bà Hoa quay lại Campuchia tìm kiếm nhưng không có tin tức.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]