Tìm người thân

MS6053: Kim Bohn tìm bạn thân Đặng Anh Khuyên

Họ và tên: Đặng Anh Khuyên

Quê quán: Thái Bình

Ông Kim Bohn rất mong tìm lại bạn thân là ông Đặng Anh Khuyên, mất liên lạc từ khoảng năm 1974.

Ông Khuyên quê ở Thái Bình. Ông và ông Kim Bohn là bạn thân từ thời niên thiếu. Không rõ năm nào, ông Khuyên nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Thái Lan và Campuchia nên mất liên lạc với ông Kim Bohn. Khoảng năm 1974, ông Khuyên đến nhà thăm ông Kim Bohn, nhưng chỉ gặp được mẹ ông. Khi đó, ông Khuyên cho biết ông là bệnh binh mất trí nhớ suốt 10 năm, sau kết hôn với một bác sỹ là người đã chữa bệnh mất trí cho ông. Vợ chồng ông sinh sống tại Hải Phòng. Trước khi ra về, ông Khuyên để lại địa chỉ liên lạc nhưng đã thất lạc. Vì vậy, ông Kim Bohn chưa có cách nào tìm lại bạn thân của ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]