Tìm người thân

MS12222 : Kiều Trung Lượng tìm con Kiều Trung Lộc

Họ và tên: Kiều Trung Lộc

Năm sinh: 1969

Năm thất lạc: 1973

Ảnh ông Lượng

Ông Kiều Trung Lượng đăng ký tìm con Kiều Trung Lộc, sinh năm 1969. Quê Ninh Thuận.

Năm 1973, ông Lượng nhập ngũ nên gởi anh Lộc vào tịnh xá Ngọc Minh, tỉnh Ninh Thuận nhờ nuôi giúp. Năm 1975, ông Lượng quay lại tìm con thì tịnh xá đã giải thể. Không anh biết anh Lộc được đưa đi đâu. Kể từ ngày đó, ông Lượng không biết tin tức gì về con trai của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *