Tìm người thân

MS13831 : Kiều Thị Chinh tìm con Nguyễn Văn Chương

Họ và tên: Nguyễn Văn Chương

Năm sinh: 1969

Năm thất lạc: 1972

Kiều Thị Chinh tìm con Nguyễn Văn Chương, thường gọi là Cu Đen, sinh năm 1969, tại Đà Nẵng.

Năm 1972, bà Chinh con trai 3 tuổi tên là Cu Đen vào cô nhi viện Hòa Khánh, Đà Nẵng. Lúc đó đứa bé được đặt tên lại là Nguyễn Văn Chương. Sau này, bà Chinh quay lại hỏi thăm thì nghe nói sau khi vào cô nhi viện, anh Cu Đen được sơ Lưu Thị Mẹo chăm sóc. Năm 1976, trẻ em tại đây được đưa về Mỹ Khê nhưng không có thông tin cụ thể để tìm kiếm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *