Tìm người thân

MS15534: Kiều Oanh tìm mẹ Mai Thị Huệ

Họ và tên: Mai Thị Huệ

Năm thất lạc: 1973

Bà Mai Thị Huệ lúc trẻ

Chị Đỗ Ly Ly, tức Kiều Oanh, sinh năm 1971, tại An Giang đăng ký tìm mẹ Mai Thị Huệ.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Lương Thị Đê, tức bà Tám, kể lại, năm 1971, bà Mai Thị Huệ đến An Giang thuê nhà chờ sinh con. Sau đó, bà Huệ sinh con gái, đặt tên là Kiều Oanh. Sau khi sinh con gái, bà Huệ gởi con cho bà Lương Thị Đê nuôi giúp. Năm 1973, bà Huệ bỏ đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *