Tìm người thân

MS7197: Kiều Nguyệt Yến tìm chị Kiều Kiên Phi

Họ và tên: Kiều Kiên Phi

Năm sinh: 1973

Tên cha: Kiều Phiệt

Tên mẹ: Út Thừa

Năm thất lạc: 1975

Chị Kiều Nguyệt Yến mong muốn tìm em trai cùng cha khác mẹ tên là Kiều Kiên Phi, sinh năm 1973, tại Quảng Trị.

Ông Kiều Phiệt đi bộ đội đóng quân tại Triệu Phong, Quảng Trị. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Út Thừa, khi đó làm giao liên tại Ga Đông Hà. Năm 1973 thì sinh được một bé trai đặt tên là Kiều Kiên Phi. Sau đó ông Phiệt theo đơn vị chuyển đi nơi khác nên mất liên lạc với mẹ con bà Út Thừa.

Sau ngày giải phóng, ông Phiệt tìm về chốn cũ hỏi thăm nhưng không có thông tin gì của bà Út Thừa cùng con trai.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *