Tìm người thân

MS10543: Kiều Công Tới tìm chú họ Kiều Hữu Độ

Họ và tên: Kiều Hữu Độ

Tên cha: Kiều Hữu Đáng

Năm thất lạc: Khoảng 1941-1943

Ông Kiều Công Tới

Ông Kiều Công Tới

Ông Kiều Công Tới rất mong biết tin chú họ là Kiều Hữu Độ, sinh khoảng năm 1948 – 1950. Cha là cụ Kiều Hữu Đáng.

Khoảng năm 1941 – 1943, cụ Đáng cùng một người trong làng tên Nhân rời quê Sơn Tây, Hà Nội và Nam làm mộ phu. Một thời gian sau, cụ Nhân quay về còn cụ Đáng bặt tin từ ngày đó.

Năm 1954, gia đình nhận được thư của cụ Đáng. Trong thư cụ cho hay mình lấy vợ người Ninh Bình và sinh được một người con trai là Kiều Hữu Độ rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *