Tìm người thân

MS10543: Kiều Công Tới tìm chú họ Kiều Hữu Độ

Họ và tên: Kiều Hữu Độ

Kiều Công Tới, cháu họ ông Kiều Hữu Độ

Gia đình mong biết tin ông Kiều Hữu Độ, sinh khoảng năm 1949. Quê Hà Nội. Bố là cụ Kiều Hữu Đáng, tức Hai Chế.

Năm 1943, cụ Kiều Hữu Đáng cùng bạn là cụ Vũ Huy Nhân vào miền Nam làm phu cao su. Sau đó, cụ Nhân trở về quê. Sau năm 1954, cụ Đáng có gửi thư về cho gia đình. Trong thư, cụ Đáng cho biết đã có vợ, quê ở Ninh Bình và con trai tên Kiều Hữu Độ, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *