Tìm người thân

MS19795: Khưu Mỹ Linh tìm cha Khưu Quến

Họ và tên: Khưu Quến

Năm sinh: 1954

Năm thất lạc: 1976

Chị Khưu Mỹ Linh mong tìm cha Khưu Quến, sinh khoảng năm 1954, quê Bạc Liêu.

Năm 1972, ông Quến đi lính quân y đóng quân tại Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Thạch Thị Hai. Năm 1975, bà Hai sinh được con gái Khưu Mỹ Linh. Năm 1976, ông Quến đi vượt biên rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]