Tìm người thân

MS8535: Khuất Thị Quýnh tìm cha người Pháp

Họ và tên: Tìm cha người Pháp

Năm thất lạc: 1953

Bà Khuất Thị Quýnh rất mong biết tin cha là người Pháp, mất liên lạc năm 1954.

Cha bà Quýnh là người Pháp, thường được gọi là cụ Quan Tây, sang Việt Nam tham chiến, đóng quân tại Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông. Năm 1953, cụ chung sống với cụ bà Đặng Thị Ghẻ rồi sinh ra bà Quýnh. Ít lâu sau, cụ được lệnh rút quân rồi mất liên lạc từ ngày đó.

Có thông tin năm 2002, cụ trở về Việt Nam, quay lại nơi đóng quân tìm con gái nhưng không gặp nên bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *