Tìm người thân

MS14666: KDanh Trung tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Bê

Năm thất lạc: 1979

Anh KDanh Trung, sinh năm 1968 mong tìm mẹ Nguyễn Thị Bê, quê Bình Phước. Chồng là ông Krong. Các con là KRong Hai, Tuyết, Hạnh và Hoa.

Anh KDanh Trung

Trước năm 1979, gia đình anh KDanh Trung đi kinh tế mới tại Long An. Năm 1979, kinh tế khó khăn, ông Krong dẫn anh KDanh Trung về lại Bình Phước sinh sống. Sau đó, ông Krong qua đời, anh KDanh Trung bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *