Tìm người thân

MS3361: Kabina Valentina tìm bạn Nguyen Dinh Lanh

Họ và tên: Nguyen Dinh Lanh

Năm sinh: 1952

Năm thất lạc: 1978

Bà KabinaValentin, sinh năm 1954 mong tìm lại bạn là ông Nguyen Dinh Lanh (nghe lại từ người kể) mất liên lạc từ năm 1977.

Trước đây, ông Lanh (không rõ dấu) du học ngành Báo chí tại trường Đại học Maxcova,  Liên Xô, niên khóa 1972-1977. Trong thời gian học tập tại đây, ông Lanh kết bạn thân với bà Kabina là sinh viên khoa Triết, học cùng trường và một số người bạn Việt như ông Hải, ông Tân. Đến năm 1977, sau khi tốt nghiệp, ông Lanh trở về Việt Nam công tác ở cơ quan Thông tấn xã. Ông và bà Kabina liên lạc thư từ với nhau được hơn 1 năm thì biệt tin tới nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]