Tìm người thân

MS1101: Ka Pẵ Soan tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Trong ảnh là anh Ka Pẵ Soan, sinh khoảng năm 1971, mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Năm 1975, anh Soan bị thất lạc gia đình của mình tại đèo Chư sê, sau đó anh được một gia đình người dân tộc đưa về nhận làm con nuôi và chăm sóc cho đến lớn. Khi thất lạc anh chỉ khoảng 3,4 tuổi nên cũng không nhớ thông tin gì về gia đình của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *