Tìm người thân

MS18353: K’ Kản tìm gia đình dì K’ Ne

Họ và tên: K' Ne

Năm sinh: 1926

Tên cha: K’Sim

Tên mẹ: K’Nop

Tên anh-chị-em: K’Nen, K’Né và K’Sanh

Năm thất lạc: 1954

Ảnh bà K’ Né

Anh K’ Kản rất mong biết tin dì K’Ne, sinh năm 1926, quê Bình Tuy, cùng con cháu của bà. Mất liên lạc năm 1954, sau khi bà K’Ne theo chồng con sang Pháp định cư.

Gia đình cụ K’Sim và K’Nop là người Châu Mạ ở Bình Tuy. Hai cụ được 4 người con là K’Nen, K’Ne, K’Né và K’Sanh. Bà K’ Ne có chồng người Pháp tên Béc-Tron. Khi đó chồng bà làm tài xế xe lu ở Đá Ba Chồng, Định Quán. Năm 1954, bà K’ Ne theo chồng về Pháp. Lúc đi, bà K’Ne đã sinh được 1 trai và 1 gái tên Golong, Raclin khoảng 2-3 tuổi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *