Tìm người thân

MS7028: Juan J Rosales tìm bạn cũ Bùi Nguyên và Bùi Thị Hương

Họ và tên: Bùi Nguyên và Bùi Thị Hương

Năm thất lạc: 1968

Anh Juan J Rosales

Anh Juan J Rosales

Anh Juan Rosales mong tìm lại hai bạn cũ tên là Bùi Nguyên và Bùi Thị Hương, mất liên lạc từ năm 1968.

Thời gian năm 1966-1968, anh Juan là lính cứu hỏa thuộc Trạm Cứu hỏa Hải quân Hoa Kỳ tại 14 Quang Trung, Đà Nẵng. Trong thời gian làm việc tại đây, anh Juan kết thân với chị Nguyên nhà ở gần Trạm Cứu hỏa. Khi đó, chị Nguyên 17 tuổi rất giỏi tiếng Anh, có em gái là chị Hương và em trai tên Thân. Ba chị là thầy giáo.

Năm 1968, anh Juan được lệnh về nước và mất hết các địa chỉ liên lạc với gia đình chị Nguyên. Từ đó đến nay, anh không còn tin tức gì về các bạn của mình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]