Tìm người thân

MS2616: Hỹ A Sang tìm hai chị Hỹ Dục Cú và Hỹ Nít Mùi

Họ và tên: Hỹ Dục Cú và Hỹ Bít Mùi

Năm sinh: Khoảng 1952 và 1960

Tên cha: Hỷ Vẩy Phóng

Năm thất lạc: 1987

Anh Hỹ A Sang mong tìm 2 chị cùng cha khác mẹ là Hỹ Dục Cú, sinh năm 1952 cùng chị Hỹ Nít Mùi, sinh khoảng năm 1960. Cha là ông Hỷ Vẩy Phóng. Trước đây gia đình sinh sống tại Quận 11, Tp.HCM

Chị Cú và chị Mùi lấy chồng rồi theo chồng sang Toroto, Canada sinh sống. Thời gian đầu, hai chị vẫn gửi thư liên lạc về với gia đình. Năm 1987, gia đình anh Sang đổi chổ ở và mất liên lạc với hai chị từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]