Tìm người thân

MS7712: Huỳnh Xuân Thủy tìm cha Huỳnh Trung Hiếu

Họ và tên: Huỳnh Trung Hiếu

Năm thất lạc: 1976

Ông Huỳnh Trung Hiếu

Ông Huỳnh Trung Hiếu

Chị Huỳnh Xuân Thủy rất mong biết tin cha là Huỳnh Trung Hiếu, sinh khoảng năm 1930. Mất liên lạc từ năm 1976.

Ông Hiếu quê ở Gia Định, Sài Gòn, là bộ đội tập kết ra Bắc. Năm 1971, ông Hiếu công tác tại Ninh Bình rồi kết hôn với bà Dậu. Năm 1975, vợ chồng ông sinh được người con gái đặt tên là Huỳnh Xuân Thủy.

Khi chị Thủy được 3 tháng tuổi thì ông Hiếu về quê thăm gia đình. Năm 1976, ông Hiếu muốn đưa vợ con vào Nam sinh sống nhưng bà Dậu không chịu. Một mình ông vào Nam rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *