Tìm người thân

MS3695: Huỳnh Văn Ngãi tìm cháu

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Hoa

Năm sinh: 1970-1971

Tên cha: Phạm Hồng Nhân

Tên mẹ: Dương Thị Yến

Năm thất lạc: 1975

Phạm Thị Hồng Hoa (Nguyễn Thị Kim Cúc)

Phạm Thị Hồng Hoa (Nguyễn Thị Kim Cúc)

Gia đình rất mong tìm chị Phạm Thị Hồng Hoa, sinh khoảng năm 1971, tại Thủ Đức. Cha mẹ là ông Phạm Hồng Nhân và bà Dương Thị Yến.

Chị Hoa bị dị tật bẩm sinh liệt cả hai chân. Vì hoàn cảnh, gia đình đành cho chị Hoa làm con nuôi bà Nguyễn Thị Túy, và chị được đặt lại tên là Nguyễn Thị Kim Cúc. Khoảng năm 1974, bà Túy đã cho chị Kim Cúc vào Trường số 9, Bình Triệu được Hội Mẹ nuôi Quốc tế Mỹ đỡ đầu. Chị Cúc được 1 bác sỹ người Mỹ nhận nuôi. Ngày 28/4/1975 chị Cúc đã cùng với một số trẻ ở trường được đưa sang Mỹ rồi mất liên lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *