Tìm người thân

MS15462: Huỳnh Văn Hoàng tìm mẹ

Họ và tên: Huỳnh Văn Hoàng

Năm thất lạc: 1979

Anh Huỳnh Văn Hoàng

Anh Huỳnh Văn Hoàng, sinh khoảng năm 1972, đăng kí tìm mẹ ruột.

Anh Huỳnh Văn Hoàng không nhớ tên mẹ ruột, nhưng quê có thể ở Quảng Ngãi. Trước năm 1979, anh Hoàng theo mẹ vào Sài Gòn sống lang thang và buôn bán gần chợ Bến Thành. Năm 1979, khi mẹ ngủ say, anh Hoàng trốn ra ngoài chơi đi chơi, rồi lạc mẹ đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *