Tìm người thân

MS4739 : Huỳnh Tiền tìm cháu Huỳnh Sứ

Họ và tên: Huỳnh Sứ

Năm sinh: 1938

Tên cha: Huỳnh Cam

Năm thất lạc: 1977

Gia đình rất mong tin ông Huỳnh Sứ, sinh năm 1938, cùng con cháu của ông Sứ. Cha là cụ Huỳnh Cam.

Trước năm 1975, ông Sứ sống cùng gia đình tại ở quận 4, Sài Gòn. Ông đi lính chế độ cũ đóng quân ở nhiều nơi. Năm 1972, ông bị thất trận tại Hạ Lào rồi bắt làm tù binh. Sau giải phóng, ông được trả tự do về đoàn tụ với gia đình.

Năm 1977, ông Sứ có gặp cậu Huỳnh Tiền khi đang làm bảo vệ cho đoàn hát rồi bặt tin từ ngày đó. Nghe nói, ông Sứ có người con nuôi là đào chánh ở trong đoàn hát Sài Gòn III, nên xin vào làm bảo vệ cho đoàn hát.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]