Tìm người thân

MS15916: Huỳnh Thiện Phong tìm cô Huỳnh Thị Ngọc Thuận

Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Thuận

Năm sinh: 1934

Quê quán: Kiên Giang

Tên anh-chị-em: em Huỳnh Thiện Phước

Năm thất lạc: 1977

    Cụ Huỳnh Thiện Phước lúc trẻ

Ông Huỳnh Thiện Phong đăng ký tìm cô Huỳnh Thị Ngọc Thuận, tức Sáu Thuận, sinh năm 1934, quê Kiên Giang. Em trai là cụ Huỳnh Thiện Phước.

Bốông Huỳnh Thiện Phong là cụ Huỳnh Thiện Phước. Gia đình cụ Phước có 9 anh chị em, nhưng ông Phong chỉ nhớ có cô tên Sáu Thuận. Năm 1954, cụ Phước tập kết ra Bắc, đơn vị đóng ở Phú Thọ. Tại đây, cụ Phước lập gia đình với cụ Vũ Thị Hòe. Năm 1958, cụ Phước qua đời. Năm 1975, ông Phong đi bộ đội đóng quân ở Bến Cát, Bình Dương. Tháng 06/1977, cụ Sáu Thuận cùng người em họ con chú tên Huỳnh Thị Mỹ Lược đến đơn vị thăm ông Phong rồi đưa về Kiên Giang thăm nhà nội. Sau đó, cụ Sáu Thuận dẫn ông Phong lên Sài Gòn thăm nhà cụ ở Dương Gia Phú, quận 6, Tp.HCM. Cụ Sáu Thuận khi đó là công nhân may xí nghiệp dệt Vinateco. Năm 2007, ông Phong quay về địa chỉ cũ tìm nhưng không gặp. Theo một số người cho biết, gia đình cụ Sáu Thuận đã chuyển đi nơi khác sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *