Tìm người thân

MS5017: Huỳnh Thị Yến tìm cháu gái

Họ và tên: Thị Bá

Bà Đào Thị Yến

Bà Đào Thị Yến

Bà Huỳnh Thị Yến, sinh năm 1933, rất mong tìm lại cháu gái là con của anh trai bà là ông Huỳnh Văn Ý.

Ông Ý là con trai của cụ Huỳnh Chung, bí danh là Huỳnh Chẩm, quê ở Vĩnh Thạnh, Bình Định. Không rõ thời gian nào ông Ý bỏ nhà đi và không một tin tức gì cho gia đình. Sau này, gia đình được tin con gái của ông Ý tên là Bá (hoặc Ba) về Việt Nam để tìm họ tộc nội. Có thể do chưa gặp được nên bà  quay về Pháp. Đến năm 1996, bà Bá (hoặc Ba) gửi thư về một lần cho ông Huỳnh Thế Thực là hàng xóm của gia đình. Rất tiếc gia đình chưa có địa chỉ để liên lạc với người cháu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]