Tìm người thân

MS9246: Huỳnh Thị Vang tìm em Trần Thị Cúc

Họ và tên: Trần Thị Cúc

Năm sinh: 1958

Tên cha: cha nuôi Henning Schellerup

Năm thất lạc: 1967

Bà Huỳnh Thị Vang đăng ký tìm em kết nghĩa tên là Trần Thị Cúc, sinh năm 1958.

Bà Vang bị tật ở chân sống trong Cô nhi viện Gò Vấp từ bé. Bà Cúc vào Cô nhi viện sau, được bà Vang chăm sóc từ bé nên tình cảm thân thiết như chị em ruột.

Năm 1968, bà Cúc được vợ chồng ông Henning Schellerup nhận làm con nuôi, rồi đưa sang Mỹ sinh sống. Không lâu sau, bà Vang chuyển ra ngoài sinh sống rồi bặt tin em từ ngày đó.

Cúc và Cha nuôi

Cúc và Cha nuôi

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]