Tìm người thân

MS17123: Huỳnh Thị Thủy tìm gia đình

Họ và tên: Huỳnh Thị Thủy tìm gia đình

Tên cha: Bố tên Mô

Tên anh-chị-em: Anh Khang

Chị Huỳnh Thị Thủy, tức Xúy

Chị Huỳnh Thị Thủy, tức Xúy đăng ký tìm gia đình tại Hà Nam Ninh.

Chị Huỳnh Thị Thủy không nhớ năm sinh, nhưng nhớ lúc nhỏ mình tên Xúy. Bố tên Mô, mẹ mất sớm. Anh trai tên Khang và ba chị gái không nhớ tên. Năm chị Xúy khoảng 9 – 10 tuổi thì theo người bạn của bố vào Sài Gòn làm giúp việc. Do bị đánh đập, chị Xúy bỏ trốn, rồi mất tin tức gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *